Transitlog

transitlog

TRANSİTLOG İŞLEMLERİ

Transitlog Türk karasuları içerisinde seyir yapan tüm yerli ve yabancı teknelerin Türkiye’de seyir izni alabilme ve bulunma açısından oluşturulmuş olan kayıt belgesidir.
Yabancı bayraklı teknelerde transitlog işlemleri:

Transit log belgesi, turizm amaçlı yabancı bayraklı özel yatlar için Türk karasularında dolaşma,bulunma ve Türk limanlarına giriş yapması için hazırlanmaktadır. Türkiye’ye giriş veya çıkış, Türk limanları arasında seyir yapabilme ve Türk Limanlarında kışlama ile ilgili tüm durumlar, transitlog belgesi(yat kayıt belgesi) ile yapılmaktadır.

Yabancı bayraklı teknelerde transitlog süresi:

Transitlog belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Transitlog bu süre sonunda yenilenmelidir. Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan gelen yatlar için ilgili mevzuat uyarınca ilk vardıkları Türk Limanında, Yat Kayıt Belgesi kapsamında yapacakları beyan ve görevlilerce yapılan işlemler, kesin çıkış yapılana kadar sonradan uğrayacakları Türk limanlarında da ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın geçerlidir. Yabancı bayraklı tekneler türkiye sınırları içerisinde kışlamaya ayrılarak 5 sene Türkiye de konaklayabilir. Fakat her yıl transitlog belgelerini yenilemek zorundadırlar. Transitlogun teknede bulundurulması ve yetkililerce istendiğinde ibrazı zorunludur.

Transitlog belgesi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:

• Türk limanlarından veya Türk karasularından ayrılmak
• Teknenin satılması yada devredilmesi
• 1 yıllık sürenin dolması
• Belgenin kaybedilmesi

Türk bayraklı teknelerde transitlog işlemleri
Eğer tekne, Özel Tekne Belgesi (ÖTB) sahibi ise sadece yurtdışı çıkışı yapması durumda teknenize ‘transitlog’ almanız gerekir. Bunun dışında Türk karasularında ve uluslararası sularda seyir için transitlog belgesine ihtiyacınız yoktur.